కన్యత్వాన్ని(Virginity) వేలానికి పెట్టింది 20 ఏళ్ల యువతి. అదేంటి ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఇలాంటివి ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా అవును ఇది నిజం. విదేశాలలో(Abroad) కొంత మంది యువతులు(Young women) తమ కన్యత్వాన్ని అమ్ముకుంటూ ఉంటారు. అందుకు అనేకానేక కారణాలు ఉంటాయి. ఇంతకీ ఈ 20ఏళ్ల యువతి ఎందుకీ పని చేసింది?

Updated On 17 Dec 2023 5:53 AM GMT
Ehatv

Ehatv

Next Story